karkhaneh hai үеийнхэн металл никель нигери дуулжээ