үнс хөнгөн цагааны исэл гаргаж авах технологийн судалгаа