хөрөнгийн бирж Лахорын Нишат тээрэмүүдийн хувьцааны үнэ