сущностиудтай холбогдсон металлын хүдэртэй холбоотой асуудлууд