ил уурхайн тоосыг нарийн дүүргэгчийн туршилтын детал болгон солих