гогцоо тээрэм эцсийн нарийн ширхэгтэй 40 миль цагаас бага