вольтас уул уурхайн барилгын тоног төхөөрөмжийн хэлтэс ажлын байрны