Эрчим хүчний хэмнэлттэй бутлуурын шинэ үйлдвэрлэгчид зөвлөж байна