Браунжилтын эсрэг судалгааны явцад зуун настын arborvitae-ийн өдөөгдсөн каллус